מיד ליד

hand to hand, from person to person, directly

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • מיד ליד — מאדם לרעהו, במישרין, ללא תיווך {{}} …   אוצר עברית

 • סב — 1 v. הועבר, נמסר מרשות לרשות, החליף ידיים, עבר בעלות, עבר הסב 2 v. הועבר, נמסר, עבר בעלות, עבר מיד ליד, שינה שם; שונה, הוחלף, עבר הסבה, הומר, הפך לאח 3 v. הוקף, עוטר, כותר, נערכו סביבו; הושב סביב; הופנה, סובב, הוסט, שונה כיוונו, הוס 4 v. יוחס ל …   אוצר עברית

 • עבר — 1 v. הוסר, סולק, בוטל, הורחק, הוצא, הורד, פוטר, הוד 2 v. העבירו אותו, נמסר ל , הוגש, ניתן, נלקח; עבר מיד ליד, שינה בעלות, הוסב; הועתק, הוזז, שונה מקומו, הובל, הובא לצד השני, הובל, הוסע, נישא, טולט 3 v. לבצע עבירה, לא לציית, להמרות, לא לקיים, להפר …   אוצר עברית

 • גלגול שיקים — העברת שיקים מיד ליד {{}} …   אוצר עברית

 • הסבה הניתנת לביטול — העברה הפיכה של הכנסה מיד ליד (חסרת נפקות לצרכי מס) {{}} …   אוצר עברית

 • העברת רכוש — העברת נכסים מיד ליד {{}} …   אוצר עברית

 • זרימת אמצעי תשלום — העברת כסף מיד ליד במהלך הפעילות הכלכלית {{}} …   אוצר עברית

 • חוק מס שבח מקרקעין — חוק המטיל מס על עליית ערכם של נכסי דלא ניידי (המס נגבה בעת העברתם מיד ליד) {{}} …   אוצר עברית

 • מס שבח — מס על מכירת נכסי דלא ניידי, מס על עליית ערכם של נכסי דלא ניידי הנגבה בעת העברתם מיד ליד {{}} …   אוצר עברית

 • ניתן להעברה — אפשר לשנות את הבעלות עליו, ניתן למוסרו מיד ליד {{}} …   אוצר עברית

 • סחירות שטר — היכולת להעביר את הבעלות על שטר מיד ליד {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.